b r a a t t v e t a
__


Hör av dig och berätta vad du vill ha hjälp med så att vi har samma bild av uppdraget.

Bakgrundsinformation
Berätta gärna i vilken genre du skriver, din målgrupp, ditt syfte med manuset och om du är utgiven sedan tidigare.

Format
Word, Times New Roman, 12 pt och 1.5 radavstånd.

Innan du skickar manuset
Innan du skickar manuset till mig kommer vi teckna ett avtal där vi bl.a. kommer överens om uppdragets tidsomfattning, pris och betalning. Jag hanterar givetvis ditt manus konfidentiellt och utgår från att du gör detsamma med mitt utlåtande.