k a p i t e l 3. c u r r i c u l u m v i t a e
__


j o b b

2019 - | Egenföretagare | Litterär konsult - lektör och manusutvecklare

2019 - | Recensent | Dagensbok.com

2019 - | Social media manager


y r k e s e x a m e n

2018 - 19 | Lektörsutbildning, Yrkesexamen | Litterära Konsulter Ann Ljungberg AB


u n i v e r s i t e t s u t b i l d n i n g

2019 | Harry Potter och hans världar, 7.5 hp | Linnéuniversitetet

2019 | Romance - kärleksromaner från tre decennier, 7.5 hp | Linnéuniversitetet

2019 | Barn- och ungdomslitteratur. En introduktion, 7.5 hp | Linnéuniversitetet

2018 | Astrid Lindgrens författarskap, 7.5 hp | Linnéuniversitetet

2018 | Språket, individen och samhället, 7.5 hp | Uppsala universitet

2017 | Världens språk, 7.5 hp | Uppsala universitet

2017 | Språk, datorer och textbehandling, 7.5 hp | Uppsala universitet

2017 | Introduktion till modern språkvetenskap, 7.5 hp | Uppsala universitet

2017 | Kreativt skrivande, 30 hp | Luleå Tekniska Universitetet


a n n a n u t b i l d n i n g

2019 | Social Media Academy | Alexandra Bylund & Mama Said Media


m e d l e m

2019 - | Litterära Konsulters Förmedling

2019 - | Förlagsklubben

2019 - | Astrid Lindgren-sällskapet

2018 - | The Book Fairies


p u b l i k a t i o n e r

2019 | Att skicka till lektör // Block 3 : Avsnitt 3 // En bok blir till | Sharon Elbaz youtubekanal


JAG ÄR FÖR TILLFÄLLET LEDIG FÖR SAMARBETEN