När kunderna själva får berätta…

Jenny läste mitt chic-lit manus med stor noggrannhet och entusiasm! Jag fick verkligen känslan av att hon menade det hon skrev i sin feedback, både det positiva och det som kan förbättras. Jag var nervös när någon skulle läsa mitt manus för första gången men Jenny levererade konstruktiv kritik på ett sätt som kändes rakt men sporrande. Jag kommer använda mig av hennes feedback när jag nu börjar redigera mitt manus igen. Skulle helt klart vilja använda mig av Jenny igen, antingen för en omläsning eller ett lektörsutlåtande av mitt nästa bokmanus. Rekommenderar verkligen Jenny Unga som lektör!
— Ida Carlsson
Jenny Unga gjorde en grundlig analys av mitt manus och lyfte fram vilka delar som behövde förbättras. Särskilt stor nytta hade jag av kommentarerna angående karaktärsutveckling och logik/konsekvenser men även förslagen till hur gestaltningen kunde bli bättre gjorde mycket för att lyfta manuset. Utlåtande var pedagogiskt upplagt med tydliga rubriker och bra balans mellan ris och ros. Jag uppskattade också att jag fick ett förslag till handlingsplan i punktform. Jag kommer ha nytta av synpunkterna när jag skriver på uppföljaren, kanske kan jag göra färre misstag från början.
— Sara Klinga Myr
Jenny läste min barnbok (6-9 år) och jag fick en otroligt proffsig feedback tillbaka. Hon har noggrant gått igenom min text, vilket märks eftersom hon tar upp flera exempel på vad som är bra. För mig som författare är det positivt att hon också påpekar svagheter i texten. Det gör att jag kan skriva om och förbättra min text. Hon ger råd om vad som ska ändras och varför.
— Jenny Jansson